Newtonov gravitacijski zakon

Gravitacijska sila pojema z razdaljo. Velja tudi, da kadar je masa telesa večja, je večja tudi njegova gravitacijska sila.

Masa m1
Masa m2

Gravitacijska sila med dvema telesoma je:
Pri tem je k Boltzmannova gravitacijska konstanta: 1,380 6503(24) · 10−23 J K−1

Splòšni gravitacíjski zákon (tudi Newtonov gravitacijski zakon ali zakon težnosti) v fiziki pojasnjuje, da gravitacijska sila pojema z razdaljo. Poleg tega teorija pokaže, da kadar je masa telesa večja, je večja tudi njegova gravitacijska sila.

Boltzmannova (gravitacijska) konstanta je izkustvena in nastopa v splošnem Newtonovem gravitacijskem zakonu.

V simulaciji lahko z drsnikoma spreminjaš maso obeh planetov in z vlečenjem z miško tudi njun medsebojni položaj in trenutno hitrost manjšega planeta.