Električna moč

Pri enosmernem električnem toku se moč izračuna kot zmnožek napetosti U in toka I. Spreminjaj napetost in uporR [Ω]
Napetost [V] Moč [W]
a11 a12

Pri enosmernem električnem toku se moč izračuna kot zmnožek napetosti U in toka I:

P=U I

Električni tok in napetost sta premo sorazmerni količini. Električni upor (R) igra pri tem vlogo kvocienta. Tudi to upornost lahko spreminjamo z drsnikom. Velja Ohmov zakon, ki pravi:

Opomba: V elektrotehniki uporabljamo pri risanju uporabljenih elementov simbole. Nekaj teh simbolov kaže spodnja slika: