Tretji Newtonov zakon (zakon o vzajemnem učinku)

Če deluje prvo telo na drugo z neko silo, deluje drugo telo na prvo z nasprotni enako silo.

Imamo dva povezana silomera. Levi je pritrjen, desnega vlečemo z roko (pravzaprav z miško).


Oba silomera sta obrnjena drug proti drugemu in povezana. Z miško povlečemo roko in tako vlečemo desni silomer in v bistvu raztegujemo raztegujemo oba silomera. Oba kažeta enako vrednost ne glede na razteg. Sta pa nasprotno usmerjena. To kaže, da ima v skladu s 3. Newtonovim zakonoma akcija vedno nasprotno in enako reakcijo. Drugače povedano, medsebojna učinka dveh teles sta si vedno enaka in nasprotno usmerjena.