Prvi Newtonov zakon

Vsako telo vztraja v mirovanju ali enakomernem premočrtnem gibanju, če ga ne prisilijo zunanje sile k spremembi tega stanja.


Avto kabriolet potuje enakomerno premočrtno, torej s konstantno hitrostjo. Nanj ne vpliva nobena zunanja sila. Pred njim in za njim sta še dva avtomobila (enake mase). Če izberemo sunek od zadaj ali sunek spredaj pride to trka. Hitrost kabrioleta se ustrezno spremeni (poveč ali pomanjša) zaradi hipnega vpliva zunanje sile. Od trka naprej je hitrost kabrioleta spet stalna (dokler ne povzročimo novega trka).

Opomba: hitrosti avtomobilov se spreminjajo v skladu z zakonom o ohranitvi gibalne količine.