Izbor in uporaba programskega jezika

PhP C C++ Java C#
FORTRAN Pascal Delphi JavaScript Python

Izbor programskega jezika je v veliki meri odvisen od tega, kaj nameravamo z njim početi.  Tako se pri računsko intenzivnih programih še danes pogosto uporablja eden prvih programskih jezikov – FORTRAN (ime je skovano iz angleških besed Formula Translation). Za sistemsko programiranje (morda celo pisanje operacijskih sistemov smo včasih uporabljali zbirni jezik, danes pa predvsem C, C++ ali C#. 
 
Če želimo narediti program, ki bo neodvisen od operacijskega sistema in tudi od vrste strojne opreme, bomo uporabili programski jezik Java.
 
Če se ukvarjamo z računalniško administracijo, bomo uporabljali tudi primeren skriptni jezik, na primer "bash" v primeru operacijskega sistema LINUX.
 
Delno je izbira programskega jezika pogojena tudi z našim predznanjem. Pravemu programerju je pravzaprav vseeno, v kakšnem jeziku bo programiral.
 
Glede na to, da je programskih jezikov na stotine, je včasih odločitev za primeren jezik kar težavna.
 
Smisel tega predmeta je predvsem  spoznavanje konceptov in ne poglobljeno programiranje, zato si bomo kot zgled programskega jezika ogledali programski jezik Python.
 
Za učenje programiranja je pomembno:

 
Vse to Python omogoča (pa še marsikaj več).