Kakšna je razlika med podatki in informacijo?


Kaj se bomo v tem poglavju naučili

Naučili se bomo razlikovati med pojmoma podatek in informacija.

Podatki in informacije

Marsikdo misli, da imata izraza "podatek" in "informacija" enak pomen. Vendar je med obema besedama pomembna razlika.

Podatki sami po sebi nimajo določenega pomena, dokler jih ne razložimo in interpretiramo (vstavimo v kontekst). so le zbirka števil, besed in simbolov.

Informacija pa je podatek, oblikovan na način, da ga lahko ljudje razumemo in smiselno uporabimo.


 

Primer podatka

Janez, 44, Jana, 1000, Novak, 123345, Ljubljana,Husa, 386


Primer informacije

Janez Novak
Jana Husa 44
1000 Ljubljana
(386)123345


V prvem primeru so podatki naključno nametana števila in besede. Če pa jih primerno interpretiramo, organiziramo in oblikujemo, nam lahko povedo kontaktne podatke  za Janeza Novaka.  V našem primeru bi to lahko bili podatki iz datoteke tipa CSV (comma separated values) in bi jih lahko razčlenili v preglednici ali podatkovni bazi, ki bi nam tako ponudila uporabno informacijo.

Opomba: V računalništvu je datoteka CSV  (comma separated values) tekstovna datoteka, ki kot ločilo med vrednostmi uporablja vejice. Tako lahko shranimo tabelirane podatke  (števila in besedilo) v navadno tekstovno datoteko.Vsaka vrstica pomeni en zapis, ki ima eno mali več polj, ločenih z vejicami.


Medtem ko so podatki nesistematična dejstva ali podrobnosti o nečem, so informacije uporabna, sistematična in filtrirana oblika podatkov.Primerjava:

Kaj primerjamo
Podatek Informacija
Pomen Podatek pomeni surova dejstva, zbrana o nekom ali neče, ki so gola in naključna. Obdelana (procesirana) dejstva o neki stvari ali nekom.
Kaj je to? Zgolj števila ali besedilo
To so rafinirani podatki.
Temelji na
Zapisih in opazovanjih Analizi
Oblika Neorganizirana Organizirana
Uporabnost Lahko, lahko pa tudi ne
Vedno
Specifičnost Ne Da
Odvisnost Niso odvisni od informacij. Brez podatkov informacije ne moremo obdelovati.

Beseda podatek izhaja iz latinščine. Izraz ‘datum’ pomeni  ‘je nekaj danega’. Podatke zbirajo z različnimi nameni organizacije, ustanove, agencije, lahko jih tudi sami. Imamo več vrst podatkov:

Beseda informacija izhaja iz latinske besede "informare", kar bi lahko prevedli v "dati v obliko". Opisuje obdelane podatke, predstavljene na ustrezen, razumljiv način.Podatke obdelamo tako, da jih tabeliramo, analiziramo ali kako drugače obdelamo, da izboljšamo razlago in interpretacijo.

Primeri podatkov in informacij

"Zavajajoči" podatki

Ker moramo podatke interpretirati in analizirati, je povsem možno, da jih napačno interpretiramo. To lahko vodi do napačnih zaključkov. Pravimo, da so podatki zavajajoči. To je pogosto rezultat nepopolnih podatkov ali pomanjkanja konteksta.  Tako na primer lahko ugotovimo, da je vrednost naše naložbe narašča po stopnji 4%. In smo zadovoljni. Če pa je pri tem inflacija 12% pa se izkaže, da nismo zadovoljivo ocenili celotnega konteksta.