Slikovna predstavitev informacije


Zakaj naj bi podatke slikovno predstavili?

Naše oči so navajene na barve in vzorce.Hitro lahko ločimo rdeče od modrega, kvadrat od kroga. Naša kultura je vizualna, med drugim vse od umetnosti in oglasov do televizije in filmov.


Pomislimo, koliko podatkov sprejemamo vsak dan, od časopisov, revij, preko elektronske pošte, računov, ko kaj plačujemo, do vsakodnevnih pogovorov. Doživljamo poplavo podatkov.

V zadnjih desetletjih sta računalništvo in Internet povzročila pravo revolucijo v tvorbi, shranjevanju in poizvedovanju po informacijah. Globalno gospodarstvo in takojšnje komuniciranje izvajata eksplozijo količin podatkov, katerim smo podvrženi. To lahko povzroča zmedo in paralizo v odločitvah. Na voljo je več podatkov, kot smo jih sposobni obdelati.

Doba masovnih podatkov je tu in  vizualizacija je vse bolj ključno orodje, ki daje smisel milijonom tabelaričnih podatkov, ustvarjenih vsak dan. Vizualizacija podatkov pomaga preoblikovati podatke v obliko, ki je lažje razumljiva, poudarja trende in odstopanja. Dobra vizualizacija odstranjuje šum iz podatkov in poudarja koristne informacije


Kaj je vizualizacija podatkov?

Vizualizacija podatkov je njihova grafična predstavitev . Vizualizacija informacij je umetnost predstavitve podatkov na način, ki je razumljiv in omogoča rokovanje z njimi, informacijam daja nek smisel in uporabljivost. Uporabljamo vizualne elemente, kot so grafikoni, grafi, zemljevidi. Tako lažje razumemo trende  in vzorce v podatkih. Ko vidimo nek grafikon, hitro ugotovimo trende in odkrijemo izredne razmere.

V svetu masovnih podatkov je taka vizualizacija bistvena za analizo masovnih količin informacij in za odločanje na osnovi podatkov.

Grafični prikaz mora:

Prednosti in koristi dobre vizualizacije podatkov

Vizualizacijo podatkov uporabljamo na naslednjih področjih:

Znanstvene raziskave, Digitalne knjižnice, Rudarjenje podatkov, Analiza finančnih podatkov, zdravstvo, študije tržišča, nadzor proizvodnje, zemljevidi kriminala, Modeliranje vodenje politik.

Vendar pa ni tako preprosto, kot sama vzpostavitev grafikona.  Učinkovita vizualizacija podatkov je občutljivo ravnovesje med obliko in funkcijo. Najboljši grafikon bi lahko bil preveč dolgočasen, da bi videli neko sporočilo.  Najbolj osupljiva vizualizacija bi lahko popolnoma izpustila pravo sporočilo. Podatki in vizualni elementi morajo delovati skupaj in je kar umetnost, kako združiti kakovostne  analize z odličnim prikazom.


Različni tipi vizualizacij

Ko razmišljate o vizualizaciji podatkov, vaša prva misel verjetno takoj preide na preproste stolpčne ali krožne grafikone. Medtem ko so ti lahko sestavni del vizualizacije podatkov in skupno izhodišče za številne podatkovne grafike, je treba pravilno vizualizacijo opraviti s pravim nizom podatkov. Preprosti grafi so samo vrh ledene gore. Obstaja cela vrsta vizualizacijskih metod za predstavitev podatkov na učinkovit in zanimiv način.Skupne splošne vrste vizualizacije podatkov

Grafikoni
(Stolpčni, palični, črtni, tortni, ploščinski)

Grafikon je prikaz številskih podatkov s sliko. Med najbolj običajnimi grafikoni so tortni, palični in črtni grafikon, vsak ima svoje prednosti in slabosti, cilj vseh pa je vizualizacija podatkov, ki si jih drugače težko predstavljamo. V njem je lahko prikazanih več različnih stvari. Takrat so podatki označeni z različnimi barvami, zraven pa je legenda. Po navadi ima dve dimenziji, na abscisni osi je neodvisna spremenljivka, na ordinati pa odvisna.Tabele

Tabele so primeren način za prikazovanje sorodnih informacij. V bistvu ne sodijo v grafično oblikovanje. Njihov primarni namen je na primer sortiranje podatkov po abecedi, vrednosti ipd.

Ker so v osnovi bolj komplicirane od normalnega teksta, jih uporabljamo le, če res povečajo preglednost.Zemljevidi

Zemljevidi (maps)so naravni način predstavljanja geografskih podatkov. Čas in prostor je mogoče prikazati z uporabo pretočnih zemljevidov. Črte z  različnimi širinami in barvami  so za pomoč pri kodiranju informacij. Pogosto tudi kodiramo podatke z različnimi barvam v geografskih področjih. Geografske podatke lahko ponazorimo tudi s simboliInfografika

Infografika, oz. informacijska grafika nam omogoča, da podatke, ki niso atraktivni, s pomočjo grafičnih elementov naredimo zanimive za obiskovalce. Prav tako lahko s pomočjo infografik dobimo vsebine, ki jih uporabniki družbenih omrežij radi med seboj delijo.Poslovne nadzorne plošče

Izraz Poslovna nadzorna plošča (dashboards)  izvira iz avtomobilske armaturne plošče, kjer vozniki nadzorujejo glavne funkcije preko instrumentne plošče.


Nadzorne plošče pogosto ponujajo pogled na ključne kazalnike uspešnosti (KPI), ki so pomembni za določen cilj ali poslovni proces. V drugi, "nadzorna plošča" ima drugo ime za "poročilo o napredku" ali "poročilo".


Nadzorna plošča je pogosto prikazana na spletni strani, ki je povezana z bazo podatkov, ki omogoča, da se poročilo stalno posodablja. Na primer, proizvodna armaturna plošča lahko prikazuje številke v zvezi z produktivnostjo, kot so število proizvedenih delov ali število pregledov neuspešne kakovosti na uro. Podobno lahko nadzorna plošča človeških virov prikazuje številke, povezane z zaposlovanjem, zadrževanjem in sestavo osebja, na primer številom odprtih položajev ali povprečnimi dnevi ali stroški na zaposlovanje


 Orodja za vizualizacijo

Obstaja več deset orodij za vizualizacijo in analizo podatkov. Ti se gibljejo od preprostih do zapletenih. Vsako orodje ni primerno za začetnike in vsako orodje ni uporabno za industrijske, podjetniške ali znanstvene primere. V nadaljevanju so podana nekatera prosto dostopna spletna orodja za izdelavo različnih tipov grafikonov, primerna za delo v šoli.