Računalniška priprava in obdelava slikaa


Slike, ki jih dobimo s skeniranjem, digitalnim fotoaparatom ali kakšno drugo obliko izvora, lahko v skladu s potrebami obdelamo. Obstaja vrsta komercialnih, pa tudi prosto dostopnih programov. Tak program nedvomno sodi v košarico orodij vsakega, ki želi oblikovati spletne strani, ustvarjati elektronska gradiva ipd.

Ne bomo se spuščali v primerjavo posameznih programov, niti se ne bomo spuščali v matematično ozadje, ki se skriva za tako obdelavo. V bistvu pošljemo sliko čez primeren filter. Ta posamezne piksle slike obdela v skladu z vrednostjo teh pikslov in morda njihovih sosedov. Tipične posledice pa vidimo v naslednji tabeli.

Filtriranje slike

image002

Originalna slika

(ločljivost 250 x 250 )

image004

Njen sivi ekvivalent

image006

Njen negativ

image008

Zmanjšana ločljivost

(25 x 25 pikslov)

image010

Zmanjšana barvna globina (16 barv)

image012

Zameglitev slike (blur)

image002

Originalna slika

(ločljivost 250 x 250

image014

Iskanje robov na sliki

image016

Izostritev slike


Popravljanje nepravilnosti slike

Sodobni programi za obdelavo slik omogočajo tudi inteligentno popravljanje slik oziroma brisanje različnih nepravilnosti, pa tudi predmetov, kot to ponazorujeta spodnji sliki. Postopek v osnovi poteka tako, da zaznamujemo na sliki del, ki bi ga radi zbrisali, program pa ta del slike nadomesti s teksturo v bližini izrezanega dela.

image018

Image4


Nefotorealistične slike

V posebno skupino lahko sodi računalniška obdelava slik, s katero skušamo doseči takoimenovane »nefotorealistične« slike. Digitalizirane računalniške fotografije ali podobne slike s kombinacijo različnih filtrov in obdelav pretvorimo v slike, kot bi jih nekdo naredil prostoročno (risbe ali celo imitacije različnih slikarskih slogov)

skica

image024

To je pravo nasprotje že dolgo znanim prizadevanjem, da bi prikaz sintetičnih prostorov in predmetov izgledal kot fotografiran.


Končno lahko v poglavju o obdelavi slik omenimo še posebne učinke, kot sta krivljenje slike (warping) in preobrazba slike (morphing).

Krivljenje slike (warping)

V prvem primeru imamo osnovno sliko, ki jo "krivimo" ,na primer z vlečenjem miške. Stvar poteka v bistvu tako, kot če bi preko slike napeli elastično mrežo in jo z vlečenjem deformirali. Na to mrežo pa bi bila vpeta slika, ki bi se prav tako deformirala.

Dodaj vsaj 3 kontrolne točke in z vlečenjem miške "preoblikuj" sliko.

  • Ctrl+Click: Dodaj kontrolno točko.
  • Shift+Click: Briši kontrolno točko.
  • Z vlečenjem kontrolnih točk z miško kriviš sliko.

Preobrazba dveh slik (Morphing)

V primeru preobrazbe (morphing) moramo imeti dve sliki. Preliv iz ene v drugo sliko poteka v bistvu tako, da se ena slika "ukrivi" v drugo in obratno. Hkrati pri tem poteka tudi prelivanje, bolje rečeno mešanje barv ene in druge slike.

Z drsnikom prehajaj iz ene slike do druge in opazuj, kako se sliki prelivata:

Faza preliva 0

vir:http://jembezmamy.github.io/morpher-js/demos.html