Modeli prikazovanja barv v računalniku


image002

Barvni model pove, kako posamezne barve predstavimo z njihovimi osnovnimi komponentami. Običajno imamo 3 osnovne barvne komponente (lahko pa tudi 4). Skupina vseh barv, ki jih tako lahko dobimo, predstavlja naš barvni prostor. Pri tem se lahko omejimo na tisti del barvnega prostora, ki ga lahko zazna človeško oko.

Barvni prostor človeškega očesa je odvisen od barvnih receptorjev, ki pri ekstremni svetlobi postanejo zasičeni ali celo poškodovani.

Občutek za barve je zelo subjektiven. Zato se je sčasoma pojavilo ve modelov za specifikacijo posameznih barv. V vsakdanji praksi se bomo največkrat srečali z dvema modeloma: HSV in RGB, včasih tudi z modelom CMYK.

HSV pomeni » Hue, Saturation, Value« (barva, zasičenje, vrednost). Temu modelu včasih pravimo tudi HSB (Hue, Saturation, Brightness = barva, zasičenje, svetlost). Največkrat ga bomo zasledili v programih za obdelavo slik. RGB pomeni »Red, Green, Blue« (rdeče, zeleno, modro). Pogosto ga zasledimo v HTML kodi, pa tudi v programih za urejanje slik. Vrednosti iz enega modela lahko preslikamo v drugo in obratno. CMYK je barvni model, ki ga uporabljamo pri tiskalnikih


Barvni model RGB

image004

RGB barvni model predpostavlja aditivno mešanje barv in je zato primeren za prikazovanje barv na računalniških zaslonih. Če sestavimo tri osnovne barve (rdečo, zeleno in modro), dobimo belo barvo. Če so vse tri barvne komponente enake nič (so odsotne), dobimo črno barvo. Barvni model pogosto rišemo v obliki kocke. Na diagonali so vse tri komponente (rdeča, zelena, modra) enako zastopane, Zato diagonala kaže od črne barve (nobene komponente) do bele (vse komponente so polno zastopane).

 

Če bi hoteli določiti barvo z modelom RGB, bi jo morali podati v procentih (deležih) posamezne komponente. Violično barvo bi tako lahko določili tako, kot kaže animacija na levi sliki:

Druga pogosta oblika določanja barv v skladu z RGB modelom pa upošteva, da imamo v računalniku pogosto na voljo za vsako od teh treh komponent vrednosti v območju med 0 in 255 (8 bitov za vsako barvo).

V levem programčku premikaj drsnike in sestavi belo, črno in rjavo barvo!


Barvne komponente po modelu RGB in po modelu HSV so med seboj soodvisne, kar ponazoruje programček na levi strani.


Barvni model CMYK

 Različne barve lahko dobimo tudi z združevanjem barvnih komponent "cyan, magenta, yellow" ( svetlo modra, škrlatno rdeča, rumena) na beli podlagi (odtod tudi ime modela). Zato je ta model bolj primeren za delo s tiskanimi gradivi. Slika na levi strani prikazuje primerjavo med modeloma RGB in CMYK.


Barvni model HSV

Medtem, ko sta modela RGB in CMYK bolj primerna za tehnične reprodukcije, je model HSV bližji človeškemu zaznavanju barv. Ta model predstavlja barvni prostor v obliki stožca..

 Vzemimo prerez stožca na dani višini: Posamezni barvi ustreza kotni odmik, zasičenju (saturacija) ustreza oddaljenost od osi, čistosti oziroma svetlosti (value, brightness) pa ustreza višina v tem stožcu.
.