Ranljivost, grožnja, tveganje

    Ranljivost     Grožnja     Tveganje     Informacijska sredstva     Zahtevki za zaščito     Nadzor           

Simulacija prikazuje prepletenost vplivov med pojmi kibernetne varnosti. Po kliku na ustrezen link (na primer ranljivost) animacija postopoma prikazuje relacije in pojme pobarva oranžno.

Kjerkoli začnemo, dobimo na koncu isto sliko relacij. Poženemo simulacijo.

Še bolj nazorno je, če "korakamo" po njej.