Napad DDOS

    Dodaj strežnik     Dodaj postajo     Dodaj napadalca     Razkuži računalnik     Dodaj protivirusni program        Začni     Sproži napad     Ugasni okužene računalnike     Ugasni vse računalnike

Smisel simulacije je ponazoritev porazdeljenega napada okuženih računalnikov na strežnik. Simulacija kaže več delovnih postaj, en strežnik in enega napadalca.

Poženemo simulacijo.

Računalniki si med seboj naključno pošiljajo sporočila. Tudi napadalec pošilja sporočila drugim računalnikom in jih s tem okuži. Ko ti, okuženi računalniki pošiljajo sporočila drugim računalnikom v mreži, jih prav tako okužijo. Okužba se tako širi.

Na strežniku je sicen nameščen protivirusni program is se sam tako ne bo okužil in bo odgovarjal ma prejeta sporočila. Zaradi boljšega pregleda so sporočila od delovnih postaj (in tudi od napadalca) pobarvana modro, odgovori strežnika pa so pobarvani oranžno. Med normalnim potekom simulacije je strežnik delno obremenjen, kar kaže zeleni stolpec ob njem.

Po določenem času (ko vidimo, da je večina delovnih postaj okužena) sprožimo napad. Vse okužene postaje bodo pošiljale svoje zahtevke (sporočila) le proti strežniku in bo zato postall preobremenjen. Zeleni stolpec kaže njegovo obremenitev in bo hitro zrasel. Odzivnost strežnika se bo tako upočasnila.

Med potekom simulacije lahko posameznim postajam "namestimo" protivirusni program in jih razkužimo. Rast stolpca se bo upočasnila, ne bo pa povsem izginil, saj mora strežnik sedaj "servisirati" zahtevke "čistih" delovnih postaj, ki občasno nanj še vedno pošiljajo sporočila.

Lahko pa večino postaj kar ugasnemo. So torej še v mreži, a ne oddajajo več svojih zahtevkov. Če počakamo dovolj časa, se bo zeleni stolpec znižal.