Zaščiteni kanali (prenos šifriranih sporočil)

Oba sogovornika morata najprej ustvariti vsak svoj par ključev (javnega (žabica) in privatnega)
     Tvorba parov ključev, izmenjava javnih ključev

Smisel simulacije je ponazoritev zašifrirane komunikacije med Metko in Jankom. Pri tem svoja sporočila ščitita z asimetričnim ključem.

Najprej tvori vsak od njiju par ključev: javni ključ in privatni ključ. Pred začetkom komunikacije vsak od njiju posreduje drugemu svoj javni ključ, privatnega pa zadrži zase.

Velja analogija med ključavnico (žabico) in njenim ključem. Vsaki žabici ustreza en sam ključ, ki jo odklepa. Spomnimo se: Vsakdo lahko zaklene (stisne) žabico in tako zaklene varovano stvar. Odklene pa jo lahko le tisti, ki ima ustrezen ključ.

Enako je tudi pri zavarovani komunikaciji: Pošiljatelj zakodira posredovano sporočilo (s pomočjo javnega ključa prejemnika). Prejemnik pa prejeto (zašifrirano) sporočilo dekodira s svojim privatnim ključem.