Navodila za program Kamera

Nad samo sliko kamere je en spustni menu in več gumbov. Izbrani gumb potemni.
S klikom na spustni menu z ikono
izberemo primerno kamero. Privzeto je to zadnja kamera izmed možnih. Prva (sistemska) kamera je namreč pogosto kamera nad zaslonom računalnika (pri notesnikih) in je tako manj primerna za dokument kamero. Poleg tega pri videokonferenčnih programih (n. primer pri Zoom) to kamero uporabljamo za našo "govorečo glavo" in je tako zasedena.

S zaporednim klikom na ikono lahko sliko iz kamere vrtimo za 900.  S klikom na ikono lahko to sliko zrcalimo, kar pride prav, če vidimo besedilo na zaslonu obrnjeno.
S klikom na ikono lahko barve slike obrnemo (invert), kar pa je redkokdaj smiselno.

Klik na ikono shrani sliko kamere v odložišče, kar omogoča uporabo te slike v kakšni drugi aplikaciji, na primer v Word ali PowerPoint.

Klik na ikono omogoči vklop risanja na (bolje rečeno nad) sliko iz kamere. To je tudi privzeti (začetni) režim programa. V zgornjem levem kotu vidimo kvadratek , ki hkrati pove, s katero barvo bomo risali po sliki. Z desnim mišjim gumbom lahko preklapljamo med barvami. V tem režimu se pri pritisku na miško in vlečenjem z miško kazalec miške spremeni v . Pri vlečenju z miško lahko tako prostoročno rišemo po sliki.  S ponovnim klikom na ikono režim risanja prekinemo in vse narisano se zbriše.

Pod samo sliko kamere imamo še dva drsnika.

Levi povečuje svetlost slike, kar je pripravno, če imamo slabo osvetljenost dokumenta, ki ga kažemo.

Desni drsnik pa omogoča povečavo slike, kar je koristno, če želimo pogledati kakšen detail dokumenta. Pri povečani sliki ima vlečenje z miško drugačen pomen. Kurzor se spremeni v . Z vlečenjem miške sliko s kamere premikamo vodoravno in navpično. A to velja le pri povečani sliki.Dodatne informacije: Saša Divjak (sasa.divjak@fri.uni-lj.si)