Učni načrti s področja računalništva in informatike

o       Informatika (gimnazija)

o       Računalništvo (tehniška gimnazija)

o       Računalniški sistemi in omrežja (tehniška gimnazija)

o       Računalniška omrežja (elektrotehnik računalništva)

o       Ekonomska gimnazija (1. letnik, 2.letnik)